Page:Sibu Congkan0688-柳宗元-增廣註釋音辯唐柳先生集-8-4.djvu/89

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


者也余是以好之而欲其遂焉而𢘆以㓜孤羸餒爲懼恤

焉遊諸侯求給乎是固所以有乎内者也然而不克專志

於斈飾乎外者未大吾願子以詩禮爲冠屦以春秋爲𬓛

以圗史爲佩服琅乎璆璜衝牙之響發焉璆渠凼切並謂佩玉煌乎山

龍華蟲之采列焉則揖讓周旋乎宗廟朝廷斯可也惜乎余

無禄食於丗不克稱其欲成其志而姑欲其速反也故詩而

序云

   送趙大秀才徃江陵謁趙尚書序

士之知感激許與常欲以有報爲志者則凡志乎道者咸願

爲之如趙生庻乎哉來謂余曰宗人尚書趙崇儒或日趙昌以碩德

崇功由交廣臨荆州仁我(⿱艹石)子姓前漢田蚡傳云恩禮重厚有賢能

爲御史好學而甚文友我(⿱艹石)同生𭭕欣交通我誠樂爲之用

甚不辭也不幸遭重痼六旬而後知人方其急也大懼不克