Page:Sibu Congkan0689-柳宗元-增廣註釋音辯唐柳先生集-8-5.djvu/38

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


朗寕之能政也朗一本作邠惟公端明而厚温𥙿而肅宏略特出

太志髙邁施德下邑而𥠖人咸懷設險西陲而戎虜伏息

一本作爲敵茂功溢于太常茂一本作戊盛烈動於人聽則斯院之設

乃他政之末者也賛公于他政之末故詞不周德稱公于天

子之都故禮不稱位斯古道也貞元十二年十月六日河東

柳宗元爲記

   興州江運記

御史大夫嚴公牧于梁貞元十五年興州刺吏SKchar礪兼御史大夫爲山南西道莭度使五年

嗣天子順宗用周漢進律増秩之興以親諸侯謂公有功德

理行就加禮部尚書是年四月使中謁者來錫 --(右上『日』字下一横長出,類似『旦』字的『日』與『一』相連)公命賔僚吏

屬將校卒士黧老童𡦗填溢公門舞躍𭭕呼願建碑紀德乖

億萬祀公固不許而相與怨咨遑遑如不飲食於是西鄙之

西一本作四宻以刋山導江之事一本宻作私一本以字下有公字願刻巖石