Page:Sibu Congkan0691-柳宗元-增廣註釋音辯唐柳先生集-8-7.djvu/37

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


美發自朋僚播于四方令問克昭炯然獨識卓爾孤標翼翼

其容羽儀清朝載筆東掖動無不紀掖夷益切凝爲右史書事不回起草南

宫時論増美凝迁司封貟外郎革正封邑申明嫡媵正声彰聞大梁有艱天子是使

貞元十二年凝爲宣武軍節度判官是時宣武帥李乃榮卒其子擅領軍務密勿之謀唯道是履

復歸郎署職兹中兵貞元十八年凝起家爲兵部郎中簡稽無撓以考其成

周礼遂人注簡稽士卒兵器簿書簡猶閱也稽猶計也英風未攄沉痾遽嬰痾於何切病也

云積善降以促齡昔歳江表𫉬同宴語謬爲好仁不我遐阻

公之元兄謂楊復惠德音優游多暇眷眄逾深清言盈耳尺

素相㝷冀兹競爽左傳昭公三年晏子曰二惠競爽猶可又弱一个焉姜其危哉焜燿儒林

及此彫落秪摧我心嗚呼哀哉遣車就引潘云遣語𢧐切礼記雜記注遣車載

所包遣奠而蔵之者大夫以上乃有遣車哀挽先路挽无反切引也挽歌者䘮家之楽執紼者相和之声

風悽悲頽景幽暮傾都殄瘁揮涕相顧矧兹故人誰任痛慕

潢汙一觴詎冩平素尚饗