Page:Sibu Congkan0692-柳宗元-增廣註釋音辯唐柳先生集-8-8.djvu/111

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


皆居零陵時所作則予所謂幸不幸者豈不然哉零陵人祠

先生於斈於愚谿之上更郡守不知其幾而莫之敢廢顧未

有求其遺跡而紀之者余於是採先生之集与劉夢得之詩

可見者書而置之祠中附零陵圗志之末庶幾來者有攷焉

某月日新安汪藻記

   舊本柳文後序        穆脩

唐之文章𥘉未去周隋五代之氣中間称得李杜其才始用

爲勝而號專雄謌詩道未極其渾備至韓柳氏起然後能大

吐古人之文其言与仁義相華實而不雜如韓元和聖德平

淮西柳雅章之𩔖皆辝嚴義偉製述如經能崒然聳唐德於

盛漢之表潘云崒倉没切蔑愧讓者非二先生之文則誰与予少嗜

𮗚二家之文常病柳不全見於丗出人間者殘落𦆵百餘篇

韓則雖目其全至所缺墜亡孚失句獨於集家爲甚志欲𥙷