Page:Sibu Congkan0692-柳宗元-增廣註釋音辯唐柳先生集-8-8.djvu/113

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   四明新本柳文後序      沈晦

學古文必自韓柳始兩家文字剥落柳爲尤甚國𥘉文章承

唐末五代之弊卑弱不振至天聖間穆脩鄭條之徒唱之歐

陽文忠尹師魯和之格力始回天下乃知有韓柳韓文屢經

名士手湏余又爲讎勘頗完悉唯柳文簡古雅奥不易刋削

年大來試爲紬繹兩閱歳然後畢見凡四本大字四十五卷

所傳最逺𥘉出穆脩家云是劉夢得本小字三十三卷元符

間京師開行顚倒章什𥙷易句讀訛正相半曰曽丞相家本

篇数不多於二本而有邢郎中楊常侍二行狀冬日可愛平

𫞐衡二賦共四首有其目而亡其文曰晏元献家本次序多

與諸家不同無非囯語四本中晏本最爲精密柳文出自穆

家又是劉連州舊物今以四十五卷本爲正而以諸本所餘

作外集參考互證用私意𥙷其闕如皇室主宜加黄字馮翊