Page:Sibu Congkan0692-柳宗元-增廣註釋音辯唐柳先生集-8-8.djvu/68

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


嬰曰死信孤乃立史記晋景公三年屠岸賈殺趙朔趙同趙括趙嬰斉滅其族朔妻有遺腹男公孫杵

臼陳嬰謀匿之至十五年復与趙田邑如故王侯丗家天水邑羣字容成系是襲

祖某父某仕相及嗟然秀才胡伋伋躰貌之恭藝始習娶于

赤水禮猶執南浮合浦遽逺集元和庚寅神永戢問年二紀

益以十僕夫反柩當啓蟄瀟湘之交瘞原隰瘞於例切埋也稚妻號

呌㓜女泣和者悽欷行路悒和胡卧切欷香衣切悒音邑追𥘉憫夭銘兹

   太府李卿外婦馬淑誌

氏曰馬字曰淑生廣陵母曰劉客倡也淑之父曰揔旣孕而

卒故淑爲南康謳者李君爲睦州詆狂冦見誣左官爲循州

録過而慕焉納爲外婦偕竄南海上及移永州州之騷人多

李之舊日載酒往焉聞其操鳴絃爲新聲撫節而歌莫不感

動其音美其容以忘其居之逺而名之辱方幸其若是也元