Page:Sibu Congkan0702-呂溫-唐呂和叔文集-2-2.djvu/44

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


縁昭晰悲喜流涕遂執摳衣之敬願承入室之顧大師徳

因感著道以證光逺近聆風歸依載路於是大建法宇以

從人欲輪奐雲起丹刻化成走擅記於十方盡荘嚴於五

㑹香花交散鍾𣑽相宣火宅之煙熖皆虚慾海之波瀾自

定加以寳装祕偈建幢於䑓前玉篆真文掲碑於路左施

隨求之印以廣銷業累造輪轉之藏以大備教典勸念則

徧牓於崖谷勵學則兼述於縑緗其欲人如身慈惠懇至

皆此𩔖也大師峯栖木下六十餘年苦節真脩老而彌篤

夙開户牖乆啟津途法界之尊重在焉人天之瞻仰如是

常陋䖏方丈志行平等食不重味寒不兼衣王公之珍服

盈廂甿庻之金錢布地莫不廽脩佛事贍飬孤老眷言施