Page:Sibu Congkan0702-呂溫-唐呂和叔文集-2-2.djvu/57

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


其道四海為家不能相保荒䑓巋而千古之悲悔目空㫁

𡨚魂不歸疑生於微禍積於基苟有明義誰其間之嗣維

邦本本動邦危於呼後王鍳兹在兹

   東古周城銘并序

魯昭公三十二年周萇叔合諸侯之大夫城成周衛彪傒

曰天之所壞不可支也萇弘違天必受其咎異𡻕周人煞

萇弘左氏明徴以為丗䂓俾持顛之臣沮其勝SKchar非所以

厲尊王垂大訓也予經其地而作是銘

文武受命肇興西土周公作洛始㑹風雨居中正本拓統

開祚盛則駿奔衰則夾輔平王東𨗇九𪔂日輕二伯之後

時無義聲大夫萇弘言抗其傾坐召諸侯廓崇王城雖微