Page:Sibu Congkan0702-呂溫-唐呂和叔文集-2-2.djvu/92

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


指麾皇業再基運起身後功成不知穆若清風嶷然宏規

凢為臣者可不度思

   張荆州𦘕讃并序

中書令始興文獻公有唐之鯁亮臣也開元二十二年

玄宗春秋髙矣以太平自致頗易天下綜覈稍怠推納寖

廣君子小人摩肩于朝直聲遂寢邪𰚾始勝中興之業衰

焉公於是以生人為身社稷自任抗危言而無所避秉大

節而不可奪小必諫大必諍攀帝檻歷天階犯雷霆之威

不霽不止日月㡬蝕為公𨚫一作却為分明虎而冠者不敢猛

視群賢𠋣頼天下仰息廪(“㐭”換為“面”)廪乎千載之望矣不虞天将啟

幽薊之禍俾姦臣乗釁以速致戎詐成讒勝聖不能保禠