Page:Sibu Congkan0706-李翺-李文公集-2-2.djvu/111

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


原殿中君之先葬于河陽惟君之沒不得其䘮夫

人是以不克葬于河陽而獨墳于陳留弗克祔于

殿中君之族而依于女子氏之黨以従女子之懐

權道也且将有待也殿中君文行甚修位甚卑沒

於王事初礼部君好立節義有大功於昭陵其文

章出於時而官不甚髙殿中君又無嗣嘗聞諸君

子曰位不称德者有後礼部君曷為然哉於是敘

其孤女之悲以識於墓門銘曰

女子之生𠔃七月而孤𠩄恃者母𠔃夫何辜天蒼

蒼𠔃不廽生幾時𠔃終日哀