Page:Sibu Congkan0706-李翺-李文公集-2-2.djvu/130

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


翺自去嵗来臨此邦遭罹炎旱淮左畢同鄰郡逃

亡十家六空唯此舒人安業於農我政無能遘此

嵗凶災同報異乃神之聰事幸無敗譽斯有融遂

忝帝命復官南宫皆神所祐我亦何功將赴京邑

路㳂大江遣使来辝神鍳予𮕵

   於湖州别女足墓文

長慶元年嵗次辛丑十二月癸亥𦍤十九日辛

巳父舒州刺史翺以酒果之奠敬别于苐七女足

娘子之靈吾以前月二十八日䝉㤙改舒州刺史

以明日将領汝母等水路赴州故以酒果来與汝