Page:Sibu Congkan0707-歐陽詹-歐陽行周文集-1-1.djvu/180

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 化正雅頌予勸裨堯而補舜栁頷而不對貞元十三年

 月十六日緜州紫極宮黃籙齋場别

   送族叔陽行元落第廻廣陵序

 族叔行元旣射䇿與主司不合春二月將歸淮南所寓群

 公設祖方獻未酬叔悄然有不暢之色群公亦愕爾而歡小

 子侍觴奉而前曰歸好事春美時酒樂物叔於三者加同人

 將之而未悅豈禮闈失意之爲乎崑吾產金荆山產玉自

 民𭛠巧鎔琢蓋多惟干將和璞有大聞非百鍊則其良可

 用三獻而其寳乃眞歟茍良苟眞不𭅺成不𭅺售適以精

 其研稔其實如叔也亦何稽於一邂逅哉昔之人作必行