Page:Sibu Congkan0707-歐陽詹-歐陽行周文集-1-1.djvu/96

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 有德(⿱艹石)此代之君子蓋有知之而不述今民無德而稱焉

 輙粗陳其㫖刋諸岸石庶元元荷日用之力也貞元五年

 歳在巳巳夏五月十有五曰記

   大學張愽士講禮記記

 說釋典籍謂之講講之爲言溝也如農之耕田疇焉田疇

 將植而求實雖耕矣必溝分其畦壟嘉榖由是乎生典籍

 將𨽻以求明雖習矣必講窮其㫖趣儒術由是乎成我國

 庠春享先師後更月命太學愽士淸河張公講禮記成儒

 術也聖祖三刋經九公通其六精於五而禮記在乎其中

 禮也者御人之大故首于群籍而講之束脩旣行筵肆乃