Page:Sibu Congkan0712-沈亞之-沈下賢文集-2-1.djvu/119

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


民還業者數百至於公堂便舘葺飾者凢十餘搆工

不勞民又何多方也長慶二年余客其地因受命而

著記云

     擽陽兵法尉𠫊記

尉之曹兵法居末兵法之任在天下郡首長之臣且

難其理而况畿之在尉乎擽陽其瘠沃相半豪户寒

農之居三分以計而豪有二焉其父子昆弟皆䘚名

南比東西軍圜衞雜幸之恃或籍書從事星臺樂局

織館雕坊禽兒膳者之附而又勝女挐䖏及為之䑓