Page:Sibu Congkan0722-元稹-元氏長慶集-4-3.djvu/180

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


長慶元年𡻕次辛丑五月景申朔十四日巳酉孝曾孫嗣

皇帝臣諱敢昭告于太祖景皇帝天革隋𭧂付唐養理髙祖

太宗奉順天紀玄宗平寜六合同𮜿物盛而㣲墉崇則毀網

漏鯨鯢隟開螻蟻幽燕狼顧齊趙虎視割㨿封壤傳序孫子

不貢不覲自卒自始聖父披攘霆駭波委擒滅斬除如運支

指冀方獨迷再伐再巳碣石是徴承詔唯唯逮臣寡昧䖍奉

先㫖洞開誠明滌濯痕耻承元雲奔緫亦風靡悉率賦輿盡

獻州里不命一將不戮一士不費一金不亡一矢五紀逆命

一朝如砥實天垂休實聖垂祉敢薦成功以永千祀尚饗順

宗室改云孝孫嗣皇帝憲宗一室改爲孝子嗣皇帝餘並同

    秋分日祭百神文

長慶元年𡻕次辛丑八月甲子朔十八日辛巳皇帝遣通

議大夫行内侍省常侍賜紫金魚袋李某祭于百神之靈朕