Page:Sibu Congkan0723-元稹-元氏長慶集-4-4.djvu/100

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


杜十一人而九叅大政其不至者衛詔及門而返事適然也

禁省中備傳其事至於張則弄相印以俟其病間者久之卒不典命

也巳若此則安可以昧陋不肖之稹繼居九丞相二名卿之

後乎俛仰瞻睹如遭大賔每自誨其心曰以若之不俊不明

而又使欲惡欹曲攻於内且决事於㝠㝠之中無𭧂揚報効

之言不忿行私易也然而隂潜之神必有記善惡之餘者以

君父之遇若如是而猶舉枉措直可乎哉使若之心忽而爲

他人盡數若之所爲而終不自愧斯可矣昔魯共王餘畫先

賢於屋壁以自警臨我以十一賢之名氏豈直自警哉由是

謹其遷授書于座隅長慶元年八月十日記


元氏長慶集卷第五十一