Page:Sibu Congkan0723-元稹-元氏長慶集-4-4.djvu/135

維基文庫,自由的圖書館
此页尚未校对


   曾祖方約皇利州司功叅軍贈太常少卿

   祖挹之皇徐州符離縣尉

   父丹皇殿中侍御史東川租庸鹽鐵青苗等

   使贈禮部尚書

   某州某縣某郷某里嚴某字某年七十七

公少好學始以大曆八年舉進士禮部侍郎張謂妙選時彦

在選中不數年𥙷太子正字歷櫟陽尉試爲大理評事福州

支使復以監察裏行爲宣歙觀察判官轉殿中兼侍御史充

團副加檢校著作郞賜章服入拜尚書刑部貟外郎一年轉

太原少尹賜金紫尋加北都副留守兼御史中丞又加行軍

司馬檢校司封郎中特命爲銀青光禄大夫檢校工部尚書

河東節度支使營田觀察處置等使兼太原尹御史大夫北

都留守再命加檢校尚書右僕射三命加金紫光禄大夫檢