Page:Sibu Congkan0731-白居易-白氏長慶集-24-08.djvu/109

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 唐興果寺律大德湊公塔碣銘有序

  有唐善人墓碑

唐有善人曰李公公名建字杓直隴西人

魏將軍申公發公十五代祖也周柱國陽

平公遠六代祖也綏州刺史明高祖也太

子中𠃔進德曾祖也緜州昌明令珍王大

父也雅州別駕贈禮部尚書震考也贈博

陵郡太君崔氏妣也陳許節度禮部尚書

遜兄也渭源縣君房氏妻也容管招討使