Page:Sibu Congkan0731-白居易-白氏長慶集-24-08.djvu/111

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


吏部選事階中大夫勲上柱國爵隴西縣

開國男有史官起居郎渤海高釴作行狀

翰林學士中書舎人河南元稹作墓誌有

尚書主客郎中知制誥太原白居易作墓

碑大署其碑曰善人墓善人者何公㓜孤

孝養太君太君老疾常曰㹻子勸吾食吾

輒飽勸吾藥吾意其疾瘳㹻子公小字也

及長居荊州石首縣其居數百家凡爭𨷖

稍稍就公决公隨而評之寖及郷人不詣