Page:Sibu Congkan0731-白居易-白氏長慶集-24-08.djvu/118

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


使表公正直奏置部從事吏部尚書陸象

先爲河東按察使狀公清白奏授懷州獲

嘉以不茹柔得人心以不吐剛得罪繇是

左遷鄂州司馬移深州司馬轉SKchar州長史

時上方思理詔求二千石之良者時宰以

公塞詔擢拜和州刺史公在郡奉詔條䘏

人隱而巳不知其他無河水潦害農公請

蠲榖籍之損者什七八時李知柔爲本道

採訪使素不快公之聞直密䟽誣奏以附