Page:Sibu Congkan0731-白居易-白氏長慶集-24-08.djvu/12

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


何道路之茫茫茫茫兮二千五百自鄱陽

而歸洛陽朝濟乎大江暮登乎高岡山險

𡾟路屈曲甚孟門與太行楓林鬱其百尋

涵瘴煙之蒼蒼其中閴其無人唯鷓鴣之

飛翔水有含沙之毒蟲山有當路之虎狼

况乎雲雷作而風雨晦忽電靄兮不見暘

渉泥濘兮僕夫重膇陟崔嵬兮征馬玄黃

歩一歩兮不可進獨中路兮徬徨噫昔我

往兮春草始芳今我來兮秋風其涼獨行