Page:Sibu Congkan0731-白居易-白氏長慶集-24-08.djvu/134

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


出守南賔郡遠託譔述迨今而成嗚呼斯

文豈直起師敎慰門弟子心哉抑且志音

受然燈記記靈山會於將來世故其文不

避繁銘曰

佛以一印付迦葉 至師五十有九葉

故名師堂爲傳法

  唐撫州景雲寺故律大德上弘和尚

  石塔碑銘 并序

元和十一年春廬由東林寺僧道深懷縱