Page:Sibu Congkan0731-白居易-白氏長慶集-24-08.djvu/143

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


勤如是師旣疾亟四大將壞無戀著念無

厭離想郡太守門弟子進醫饋藥者數回

師頷之云報身非病焉用是爲言訖趺坐

恬然就化其了悟如是門人道建利辯元

審元揔等封墳建塔思有以識之以先師

常辱與予游託爲銘碣初予與師相遇如

他生舊識一見訢合不知其然及遷化時

予又題一四句詩爲别盖欲會前心集後

縁也不能改作因取爲銘曰