Page:Sibu Congkan0731-白居易-白氏長慶集-24-08.djvu/18

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  愼焉爲韻依次用限三百五十字巳

  上成

  中書侍郎高郢下試

噫下自人上逹君德以愼立而性由習分

習則生常將俾夫善惡區别慎之在始必

辯乎是非紏紛原夫性相近者豈不以有

敎無𩔖其歸於一揆習相遠者豈不以殊

途異致乃差於千里昏明波注導爲愚智

之源邪正岐分開成理亂之軌安得不稽