Page:Sibu Congkan0731-白居易-白氏長慶集-24-08.djvu/32

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


截竹爲筒視其端若武安君之頭銳窺其

管如玄元氏之心空豈不以中山之明視

勁而迅汝隂之翰音勇而雄一毛不成採

衆毫於三穴之内四者可棄取銳武於五

德之中𩀱羙是合兩揆而同故不得兎毫

無以成起草之用不名雞距無以表入木

之功及夫親手澤隨指頋秉以律動有度

染松烟之墨灑鵝毛之素莫不畫爲屈鐵

點成垂露若用之交戰則摧敵而先鳴若