Page:Sibu Congkan0731-白居易-白氏長慶集-24-08.djvu/34

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


細此實殊尤是以搦之而變成金距書之

而化作銀鉤夫然則董狐操可以勃爲良

史宣尼握可以刪定春秋其不象雞之羽

者鄙其輕薄不取雞之冠者惡其軟弱斯

距也如劒如㦸可擊可搏將壯我之毫芒

必假爾之鋒鍔遂使見之者書狂發秉之

者筆力作挫萬物而人文成草八行而鳥

迹落縹囊盛處𩔖藏錐之沈濳團扇或書

同舞鏡之揮霍儒有學書臨水負笈辭山