Page:Sibu Congkan0731-白居易-白氏長慶集-24-08.djvu/39

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


者於焉盡節獻納者由是正辭言之者無

罪繫之者有時故謇謇匪躬道之行也鼘

鼘不巳聲以發之始也土鼓增華蕢桴改

造外揚音以應物中含虚而體道不窕不

摦由巧者之作爲大鳴小鳴隨直臣之擊

考有若坎其缶于宛丘之下又如殷其雷

在南山之隈音鏘鏘以鏜鞳響容與以徘

徊儆于帝心四聦之耳必逹納諸人聽七

諍之臣乃來故用於朝朝無面從之患行