Page:Sibu Congkan0731-白居易-白氏長慶集-24-08.djvu/54

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


之要毛群羽族尤是𠩄長長慶元年以𦘕

鵰貺予予愛之因題贊

鷙禽之英黒鵰丁丁鉤綴八爪劒揷六翎

想入心匠寫從筆精不𡖉不雛一日而成

軒然將飛戞然欲鳴毛動骨活神來著形

始知造物不必杳冥但獲天機則與化爭

韓旰之馬籍籍知名薛稷之鶴翩翩有聲

研工覈能較眞闕靈豈無他人不如我兄

  續虞人箴 元和十五年