Page:Sibu Congkan0731-白居易-白氏長慶集-24-08.djvu/62

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


天長而地乆前無始兮後無終吾生之幾

何𭔃瞬息乎其中又如太倉之稊米委一

粒於萬鐘何不與道逍遥委化從容縱心

放志洩洩融融胡爲乎分愛惡於生死繫

憂喜於窮通倔強其骨髓齟齬其心胷合

氷炭以交戰秖自苦兮厥躬彼造物者于

何不爲此與化者云何不隨或喣或吹或

盛或衰雖千變與萬化委一順以貫之爲

彼何非爲此何是誰冥此心夢蝶之子何