Page:Sibu Congkan0731-白居易-白氏長慶集-24-08.djvu/77

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


而有聲識者以爲異時登天子股肱耳目

之任必能經德秉哲紹復隴西南陽之事

業以藩輔王家嗚呼善人宜將鍾奕葉之

慶而不免及身之禍天乎報施之朕何其

昧歟昔詩人有黃鳥之章以哀三良不得

其死今斯文亦以哀二良其篇云

伊大化之無形兮浩浩而茫茫中有禍身

兮若機之張梁之亂兮陸受其毒徐之難

兮鄭罹其殃惟善人兮邦之紀綱邦之瘁