Page:Sibu Congkan0738-白居易-白氏長慶集-24-15.djvu/34

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


白氏文集卷第四十四

 奏狀四 表附凡十七首

 為宰相賀赦表

 爲宰相請上尊號第二表

 爲宰相讓官表

 爲宰相賀雨表

 爲宰相賀殺賊表

 賀雲生不見日蝕表

 爲崔相陳情表