Page:Sibu Congkan0738-白居易-白氏長慶集-24-15.djvu/58

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


制誥未周歳正授舍人出泥登霄從骨生

肉唯有一死擬將報恩旋屬方隅不寧朝

廷多事當陛下旰食宵衣之日是㣲臣輸

肝寫膽之時雖進獻愚衷或期有補而退

思事理多不合宜臣猶自知况在天鑒忝

非土木如履氷泉合當鼎鑊之誅尚忝藩

宣之寄才小官重恩深責輕欲答生成未

知死所唯當夙興夕惕焦思苦心恭守詔

條勤䘏人庶下蘇凋瘵上副憂勤萬分之