Page:Sibu Congkan0744-白居易-白氏長慶集-24-21.djvu/5

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


十卷長慶三年冬疾彌留將啓手無他語

語其子途云吾平生酷嗜詩白樂天知我

者我殁其遺文得樂天爲之序無恨矣旣

而途奉理命號而告予無幾何會予自中

書舎人出牧杭州歲餘改右庻子移疾東

洛明年復刺蘇州四年間三換官往復奔

命不啻萬里席不遑煖矧筆硯乎故𠩄託

文乆未果就及刺蘇州又劇郡治數月政

方暇因發閱篋袠睹居敬𠩄著文其間與