Page:Sibu Congkan0746-白居易-白氏長慶集-24-23.djvu/41

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


年顔老少與君同眼未全昏耳未聾放醉

卧爲春日伴趂歡行入少年叢尋花借馬

煩川守弄水偷船惱令公聞道洛城人盡

恠呼爲劉白二狂翁

  晚春欲𢹂酒尋沈四著作先以六韻

  𭔃之

病容衰慘澹芳景晚蹉𧿶無計留春得爭

能奈老何篇章慵報答杯讌喜經過顧我

酒狂乆負君詩債多敢辭𢹂緑蟻只願見