Page:Sibu Congkan0800-柳開-河東先生集-3-2.djvu/126

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


下提㧞之恩成是敗非感陛下矝容之賜獨陛下與

臣為主不似他人惟陛下知臣之心不作私罪無毫

髪之𧷢汚愛屏除其好訛况于蠻夷並繋軍寨連羣

結黨𡕎物害民本期去彼之根源不謂䧟臣於坑穽

鬰鬰摧岀林之秀錚錚變繞指之柔一千載逢陛下

聖明二十年䝉陛下飬育今来退黜受盡恓遲得請

受則雖有其名賣折色則並無其價惟将乞匈以度

朝昏鬚𩯭雪染以渾多骨肉星散而都盡陛下如乾

坤之髙厚豈不能容微臣之身陛下若日月之貞明

豈不能照微臣之意雷雨今逢於作解草木咸慶於