Page:Sibu Congkan0801-柳開-河東先生集-3-3.djvu/108

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


蕃賊必不犯𫟪契丹果不動其料敵如此寕𫟪者定

州慱野縣也以其控要始建軍以公莅之白萬徳者

鎮州真定人也為契丹貴人㳂界蕃族七百餘帳皆

萬徳徃来轄之慱野之豪傑或為萬徳姻族故人者

徃徃出入界上以見萬徳公潜知之乃隂結豪傑漸

與親宻夜引豪傑入臥内與之飲謂曰汝能為我説

萬徳則幽州可立取汝必為貴人也豪傑許諾公使

謂萬徳曰中原失幽薊六十餘年今朝廷大興師衆

必将取之尔生中國則朝廷為父母之邦奈何弃礼

義而事胡虜尔能南㱕則分茅列𡈽為公為侯世世