Page:Sibu Congkan0818-范仲淹-范文正公集-10-08.djvu/98

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


漢晉而降迄于聖朝守饒者無慮千餘人今之立祠祭

享者止公一人而巳矣信乎公之德澤惠愛逺出今古

而爲民去思也且饒之所立祠班春堂天慶觀州學講

堂凡三處春秋祭賽禱晴雨及州官之到罷皆修敬不

絶若學講堂毎遇上下釋莫亦具禮祝公之功德豈數

百歳而泯耶愚以召棠歌頌北焉者盖適於此也

    長沙王廟記

長沙王廼吳王芮也東漢建安十五年吳大帝時張昭

等議以䂊章土廣人繁請分置廬陵鄱陽二郡初治部

故城後徙吳芮即今所治立長沙廟貌得非縁於此哉

且饒之爲國殆千餘年而廟不立公之守饒始建焉然

公之窮古尚德好賢樂善之心豈尋常人也今攷諸碑