Page:Sibu Congkan0819-范仲淹-范文正公集-10-09.djvu/57

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


泉之瑞感而應地不愛寶是造物之無盡蔵也范公以

善政致之于前今公復以善政致之于後前後相望如

蹈一軌可謂異世同流者矣他日芝封趣公歸朝後人

思之亦如思范公也古者思其人愛其樹僕於斯泉云

■城王■譔南麓任詢書營丘王樞篆大定辛丑十一

月朔輔國上將軍山東統軍使

    范文正公書堂記

傍鄒邑山也黌山處其東長白峙其南聖王諸山連峯

委㑹於其西聖王之南有山曰㑹仙其峰壁立特起蒼

翠可愛其中有堂故基曰書堂世傅以爲文正范公之

别墅也公復有上書堂在㑹仙之南黌堂山之上黌堂

之得名者亦以公嘗讀書於其上故也因爲之嘆曰自