Page:Sibu Congkan0821-尹洙-河南先生文集-4-1.djvu/38

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


刑罰世輕世重其來尚矣降三代稱治莫盛有唐

唐之憲令大較施于今不甚異而正觀中天下𣃔


SKchar刑止數十其治主矣正觀四年天下𣃔SKchar刑二十九人國家兩


河罷兵三十年民力不罷仍歲豊稔而𣃔重辟歲

過二千天聖元年至三年或二千七百二千四百下乃二千二百聖君慈仁未


嘗以威怒肆一不辜其請傳SKchar者率用恩貸昔帝

元以尚此然𣃔獄煩簡何具遼哉夫今之罪麗于


SKchar者貧十居九非貧不忌法葢其自愛不篤也夫


南畆之民儲一歳之僃者十鮮一二其次㩁錢富


室出倍稱之息其次質産入租交爲人傭下乃轉