Page:Sibu Congkan0827-蘇舜欽-蘇學士文集-3-3.djvu/54

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


十餘處聚勁卒以壓虜衝迄今不敢犯除使持節連州

刺史再知代郡天聖六年正月十六日寢疾終於位享

年六十四賜賻甚厚權厝於并之佛廟公作牧訓戎更

任者二十有四乗傳操命者又十二焉出處必盡風力

著績效他將爲多能以義斷物以惠役衆所賞賚不可

勝計輒施散未嘗理貲產性忠鯁嫉邪喜評刺無所避

詘當塗忌之故官不大進章聖帝嘗詢及𠈃塞之舊因

以簡穆事上聞又用宣祖太祖賜書函爲獻有詔編任

屬籍天禧中章聖初不豫公𢡆求賜對進議數刻大率

以愼任帷幄之臣爲意帝深嗟賞之今上在東宮凡五