Page:Sibu Congkan0827-蘇舜欽-蘇學士文集-3-3.djvu/60

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


隨時任御史早與之遊復嘉其吏材白見改著作佐郎

知越州山陰踰年轉祕書知英州遷太常博士通判同

州同之郡將不謹法度其屬悉𡡾莫敢言君獨以理折

其衝不能遂行或先幾絶其孳萌以是事多沮逆少合

君亦悒悒不自喜未幾感疾終官下年五十有六有子

長矣郡將以事牽繫獄中私黠吏脅其嫠娶焉子聞之

號慟搶地遂以狂失心乃出之使逸去死於道義者竊

緘君之骨藏之佛廟後十餘年天章待制王公㳂以都

轉運使陜西樞密太原公別而屬之曰予生平交游與

宋仲達善不幸死之日其孥流離人所聞也交所以託