Page:Sibu Congkan0827-蘇舜欽-蘇學士文集-3-3.djvu/62

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


之睢陽其本出焉厲王之子友宣王封之鄭子孫因王

命氏故又爲滎陽人於唐皆顯大照耀末世喪亂逃患

徃之巴蜀曽祖儀導江令祖遵勗斂州刺史父先壽奉

禮郎知蓬州伏虞縣以公累贈尚書郎母李氏封隴西

縣君初國兵西伐孟氏去國詔例遣來中都下遷湯陰

主簿遂占數焉公六𡻕就學十二失父鞠於伯氏年甫

十七業文有成郡吏薦之春官文入𠕋得李夫人之凶

訃徒跣號呼越宿至於家旣葬廬於墓側漁於菱易𩜹

具以爲祭如是者三十年咸平詔士爲郷族敦睦出中

進士甲第調尉建陽七月獲山寇四十有二人郡將髙