Page:Sibu Congkan0832-司馬光-溫國文正司馬公文集-16-05.djvu/102

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


右准樞宻院批送下國子愽士劉慶孫等奏狀六月

二十三日進呈奉聖旨送太常禮院詳定聞奏臣等

謹案延陵季子曰骨肉歸復于𡈽魂氣無所不之是

故聖人作爲丘壟以藏其形作爲宗廟以饗其神形

之不存葬將安設今劉平𣳚身虜廷喪柩不返其子

不忍封樹之不立哀展省之無所𣣔虚造棺椁招䰟

假葬朝廷下之禮官令檢詳故實臣等案晉丗𡊮⿰王⿱亠𭾱

賀循等議以爲非身無棺非棺無槨苟無喪而葬招

幽䰟氣於德爲愆義於禮爲不物當時詔書明有禁

約今劉慶孫等所請招䰟葬不可聽許所有將見贈

官品定謚則乞依條例施行

   奏乞移髙禖壇狀皇祐三年十二月上