Page:Sibu Congkan0835-司馬光-溫國文正司馬公文集-16-08.djvu/4

維基文庫,自由的圖書館
此页尚未校对


均欲乞今後南省考試進士將開封國學鎻㕔舉人

試卷衮同糊名其諸道州府舉人試卷各以逐路糊

名委封弥官於試卷上題以在京逐路字用印送考

試官其南省所放合格進士乞於在京逐路以分數

裁定取人所貴國家科苐均及中外如允所請伏乞

下兩制詳定者右謹具如前當院今將簿籍勘㑹近

𡻕三次科場内嘉祐三年國子監得解及免解進士

共一百一十八人及第者二十二人約五人中取一

人開封府得解及免解進士共二百七十八人及第

者四十四人約六人中取一人河北路得解及免解

進士共一百五十二人及第者五人約三十人中取

一人京東路得解及免解進士共一百五十七人及