Page:Sibu Congkan0843-司馬光-溫國文正司馬公文集-16-16.djvu/151

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


嘉慶丁巳夏有杭州書友以宋刻温國文正司馬公文集介郡城

學餘堂書肆示余余取與案頭所貯抄本相對其標題司馬太師

温國文正公傳家集已與此不合而序文節去首尾并誤劉嶠為

劉隨不知其何本也至于年號官銜㮣從闕畧俾考古者茫無依據

是可慨已是刻序文一一完善次列進司馬温公文集表一篇分卷序

次離合先後多有不同偶取校勘雖文義未甚齟齬而一字一句摠

覺舊刻之妙愛不忍釋矣問其直索白金一百六十兩余以價昂一

時又無其資還之既而思此書為明初人收藏本卷首表文弟一葉

末餘𥿄有硃書一行云洪武丁巳秋八月收八字有小方印一其文

云徐逹左印有大方印一其文云松雲道人徐良夫SKchar書卷第八

十後空葉有墨書三行云國初吴儒徐松雲先生収藏温公集八十