Page:Sibu Congkan0843-司馬光-溫國文正司馬公文集-16-16.djvu/18

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


處於是時君年尚未冠爲人長大有容𮗚論議忼慨

讀書屬文材敏過人爲進士業巳完美先妣嘆曰吾

妹不幸早喪其良人今有是子也吾妹猶有望間二

歳君以疾卒於蒲阪年二十一先妣聞之𡘜曰吾妹

負於天使至此極也巳而弟幾復負其喪殯於汝

州佛舎後二十六年幾復爲太常愽士乃舉其喪葬

於梁縣以從鄰水府君之兆時某年月日也銘曰

特苗之秀未實而朽繫時之逢無有美醜骨𠔃有歸

𥙊𠔃有依下從先人夫又奚悲

    宋故侍御史呉君夫人彭城縣君劉氏墓

    誌銘

嘉祐五年某月日太常愽士知蓬州事呉君幾復袝