Page:Sibu Congkan0848-李覯-直講李先生文集-8-5.djvu/81

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


皇祐五年秋七月庚子記

   麻姑山重脩三清殿記

覯幼時讀顔魯公麻姑仙壇記觀其稱道瓖地之殊

絶人物之SKchar怪目想其處謂如鈞天帝庭非下土𠩄

髣髴也及長㳺山縱觀𠩄有則歌吟雲烟饜飫水石

而巳其餘古屋數百楹或腐或濕無足可居惟仙若

神何以顧享噫物有愈衰而後復理之常也則𠩄謂

三清殿者今為復之先乎按是殿之作背山嚮陽得

地之正由五代迄兹載祀逺矣雖其營繕頗甚盛壮

而木窮扵蠧瓦困扵雨日壞月墮㡬将壓焉頴川陳