Page:Sibu Congkan0864-曾鞏-南豐先生元豐類槁-10-05.djvu/62

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


元豊𩔖藁卷第十九

  記

   廣徳湖記

鄞縣張侯圖其縣之廣徳湖而以書并古刻石之文遺

予曰願有紀盖湖之大五十里而在鄞之西十二里其

源出扵四明山而引其北爲⿰氵曺 -- 漕渠泄其東北入江凡鄞

之郷十有四其東七郷之田錢湖溉之其西七郷之田

水注之者則此湖也舟之通越者皆繇此湖而湖之産

有鳬雁魚鱉苃蒲葭菼葵蓴蓮茨之饒其舊名曰鸎脰

湖而今名大暦八年令儲僊舟之𠩄更也貞元元年

史任侗又治而大之大中元年民或上書請廢湖爲田