Page:Sibu Congkan0869-曾鞏-南豐先生元豐類槁-10-10.djvu/38

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


功宗有徳不可預爲其数故有五庙六庙七庙之禮先

儒以謂有其人則七無其人則五此古今之文損益之

数昭昭可考者也

   𫟪

建隆元年以河北仍𡻕豊稔穀賤命高其價以糴之

   常平倉

淳化二年詔置常平倉命常參官領之𡻕熟增價以糴

𡻕歉减價以糶用賑貧民復舊制也

   傎探

淳化中柴禹錫 --(右上『日』字下一横長出,類似『旦』字的『日』與『一』相連)趙瑢掌機務潜遣吏卒変服偵事卒王

遂與賣書人韓玉有不平誣玉有𢙣言禹錫䓁以状聞