Page:Sibu Congkan0886-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-01.djvu/130

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


卷第八

 古詩

  有贈端溪緑石枕蘄州竹簟呈原父聖俞嘉祐四年

  夜聞風聲有感呈原父聖俞同前

  答聖俞大雨見𭔃嘉祐二年

  答聖俞白鸚鵡雜言嘉祐四年

  淸明風雨三日不出因書所見呈聖俞同前

  答原父見過寵示之作嘉祐五年

  㑹飲聖俞家有作兼呈原父景仁聖從嘉祐四年

  依韻酬聖俞見贈之作同前